Nytt projekt – Aggarpsskolan
Två nya projekt i Nyköping

Två nya projekt i Nyköping

Alab har av Byggmästarna i Nyköping erhållit uppdragen att leverera aluminium fasader och ut & inv stålpartier till projekten Nyköpings Gymnasium Gripen och Bil och Traktor i Nyköping. Leveranser sker med start under våren 2017.

Nyköpings Gymnasium, Gripenskolan

Nyköpings gymnasium ska samlas till ett campusområde. Det innebär att lokalerna på Gripenområdet ska renoveras och byggas om för att ge plats åt elever och program från Tessinskolan.

Kontor och verkstad för Bil- och Traktorservice

Ny anläggning för Bil & Traktor i Nyköping .Anläggningen ska uppföras på fastigheten som ligger mellan ”Konservkompaniet” och Värmeverket på Idbäcken.
Markytan är ca: 11 000 m2 och byggytan ca: 3 000 m2 och kommer att innehålla verkstadshall, kontor och personallokaler. Projektet påbörjas under november 2016 och ska vara färdigställt under januari 2018.

  • sapa
  • trehörningsjö
Kopierades!